ناوشکن های کلاس KIDD (کوروش)

در 1979 با وقوع انقلاب حکومت جدید اقدام به کنسل نمودن قراردادها نمود و این در حالی بود که ناوها آماده تحویل بودند جالب اینکه به همین دلیل در نیروی دریایی آمریکا نام غیر رسمی نیز به این کلاس داده شد رزمناوهای کلاس آیت الله (Ayatollah) البته قرار بود در نیروی دریایی ایران به نام کلاس کوروش شناخته شوند بعد ها در 1981 تا 1982 به خدمت نیروی دریایی آمریکا در آمدند.

این ناوها اصلا بر اساس نیازهای موجود در خلیج فارس طراحی گردیدند و چیزی که در این کلاس رزمناوها بسیار مورد توجه بود خاصیت ضد زیردریایی آنها بود.

از دیگر خصوصیات این کلاس ناوها می توان به مجهز بودن آنها به ورودی های هوا و سیستم های فیلتر پسشرفته برای جلوگیری از ورود شن و خاک که به خصوص در خلیج فارس به دلیل منطقه های شدید بیابانی آن که معمولا ابرهای ماژلانی رفت و آمد زیادی هم در آن دارند بسیار لازم بود.

از لحاظ سیستم محرکه از دو موتور گازی LM-2500 به همراه چهار توربین مجهز به سیستم کنترل خودکار پارازیت و توانایی کارکرد 80000 اسب بخار برای بیشینه سرعت 30 کیلووات استفاده می نمود.

در نهایت رزم ناوهای کلاس ‌KIDD مجموعه ای بود از قابلیت های فوق العاده سه ناو جنگی سنگین که باعث می شد این ناو به عنوان یک رزم ناو چند ماموریتی شناخته شود.

 

سیستم تسلیحاتی:

سیستم دفاع هوایی (AAW)

در زمینه موشک های پدافند هوایی این ناو از سیستم مورد استفاده در ناوشکن های Aegis بهره می برد به همین منظور به دو MK 26 با قابلیت مجهز شدن به موشک های دفاع هوایی دلخواه به همراه سیستم رزم نوین AAW برای بهبود کارایی رزم هوایی در یک درگیری هوایی معمولا ابتدا اخطار توسط رادار جستجوی هوایی دوربرد (SPS-48E) داده می شود که در این حالت سه مشخصه ابعاد  مشخصه الکترونیکی و محل هدف توسط کامپیوتر کنترل رادار به صورت اتوماتیک به عنوان هدف اتوماتیک ثبت می شود و اطلاعات به کامپیوتر تاکتیکی ناو (NTDS) ارجاع می شود این کامپیوتر قلب سیستم تهاجمی است که تمام سیستم های زیرمجموعه را به یکدیگر متصل می نماید و داده های رسیده از سنسورها را پردازش می کند و بر اساس اولویت مکان و اولویت هدف به یکی از تسلیحات دستور درگیری می دهد.

سیستم درگیری و گشت دوربرد موسوم به (CAP) سیستم درگیری میانبرد با استفاده از سیستم موشکی TARTARD سیستم درگیری کوتاه برد با استفاده از توپ های ضدهوایی سیستم درگیری بسیار کوتاه با استفاده از توپ های معروف سری Vulcan که به همراه سیستم کنترل آتش خود در حالت اتوماتیک اقدام به جستجو و نابودی اهداف هوایی می نماید.

 

سیستم ضدزیردریایی (ASW)

سنسورهاس اولیه و پسش اخطار اولیه ASWبر روی سونار ناو سوار شده (البته قسمتی از این سیستم وابسته به بالگردهای ASW همراه ناو است) همچنین سونار دوربرد ناوهای کلاس KIDD قابلیت کشف و تقسیم بندی اهداف زیر سطحی را دارد اطلاعات سونار به سیستم کنترل آتش زیر سطحی ‌(UFCS) و کامپیوتر مرکزی ناو برای بررسی و نمایش داده می شود سپس کامپیوتر سیستم کنترل آتش دستورات لازم را برای شلیک اژدرها صادر می نماید شایان ذکر است این ناو از شش دریچه اژدر 324 میلیمتری ‌MK-32 با سرجنگی 44 کیلوگرمی بهره می برد.

علاوه برتمام موارد فوق ناوهای کلاس KIDD به طور استاندارد می تواند تا دو فروند بالگرد ضدزیردریایی سبک را همراه خود حمل نماید.

 

سیستم ضد سطحی (ASU)

رادار جستجوی سطحی و رادار کنترل آتش توپ اولین سنسورهای پیش اخطار و مراقبت در برابر اهداف سطحی به حساب می آیند اهداف سطحی به طور معمول با یکی از سیستم های زیر درگیر می شوند (در ناوهای کلاس KIDD):

موشک های سطح به سطح هارپون که این سیستم در این کلاس ناوها مجهز به چهار لانچر دوتایی است سیستم TARTAR D در حالت جستجوی سطحی برای درگیری میانبرد با اهداف یافت شده سیستم توپ ها برای درگیری با اهدافی در بردهای کوتاه که می تواند تحت کنترل سیستم کنترل آتش خود (از نوع SPG-60 و SPQ-9A) با استفاده از 5 توپ می تواند اقدام به درگیری با یک یا دو هدف نماید و همچنین سیستم CIWS برای درگیری های فوق نزدیک (توپ 20 میلیمتری MK-15)

 

سیستم جنگ الکترونیک (ELW)

این سیستم برای دفاع در برابر موشک های ضدکشتی طراحی گردیده مشروط براینکه ردیابی هدف و پردازش و تجزیه اطلاعات مربوط به تابش الکترونیکی هدف به سرعت و زود انجام بگیرد در واقع در صورتی که هدف زود کشف شود.

 

سیستم ارتباطی

ناوهای کلاس KIDD به سیستم های جدید و اتوماتیک ارتباطی در زمان خود مجهر بود. همچنین مجهز به دو لانچر MK-141 با 8 موشک هارپون و توپ 127 میلیمتری با برد 23 کیلومتر از سایر تجهیزات دفاعی می توان به 6 لانچر MK-36 فلروچف با برد 4 کیلومتر ناوهای کلاس KIDD یا کوروش سرانجام در سال 2004 به تایوان تحویل شدند تا دوران سوم خود را در نیروی دریایی تایوان سپری کنند.

 

 

                         جدول مشخصات ناوهای کلاس KIDD

پیشرانه

چهار توربین گازی جنرال الکتریک LM2500

ابعاد

طول: 171.6 متر / عرض 16.8 متر

وزن

وزن خالی: 2492 تن / وزن سنگین: 9783 تن / وزن سبک: 7289 تن

سرعت

33 Knot

بالگرد همراه

یک فروند SH-3 سی کینگ یا / دو فروند SH-2 Seasprite

تسلیحات

X2 لانچر MK 26 برای موشک های پدافند هوایی استاندارد

X2 لانچر MK 141 با هشت موشک هارپون

X2 لانچر توپ 20 میلیمتری MK 15 / درگیری نزدیک CIWS

X2 لانچر توپ 127 میلیمتری MK 45

X2 لوله سه گانه پرتاب اژدرMK 32 / با شش اژدر MK 46

لانچر Mk 112 برای موشکهای ضد زیردریایی RUR-5 ASROC

سیستم های رزمی

رادار جستجوی هوایی SPA-48E / رادار کنترل آتش SPG-60

رادار جستجوی سطحی SPS-55 / رادار کنترل آتش SPQ-9A

نام ناوها

ناو KIDD (DDG-993) / کوروش / Tso Ying

ناو Callaghan (DDG-994) / داریوش / Su Ao

ناو Scott (DDG-995) / نادر / Kee Lung

ناو Chandler (DDG-996) / انوشیروان / Ma Kong

 

/ 0 نظر / 8 بازدید