توضیح درباره سلاح‌های شیمیأی

عوامل نا‌ توان کنند:عواملی آن‌ که باعث نا‌ تونی موقتیه حرکتی‌ یا فکری میشوند و شخص را از ماموریت باز می‌دارد ولی‌ به تدریج شخص به حالت نرمال باز میگردد


1-عمل سمی اعصاب :
علامت اختصاری:VX-GD-GB-GA
علامت فیزیکی:به صورت جامد‌رنگ قهوای با بوی میوه تازه و شکلت
پایدری:زیاد
زمان تاثیر:سریع و آنی‌
علأئم اولیه:ابریزی از دهان و چشم و بینی‌
علایم بعدی:تنگی نفس تار و خیر شدن چشم به یک نقطه‌شل شدن عضلات دفع بی‌ اراده ادرار اغما و به دنبال آن مرگ
کمک‌های اولی‌:استفاده از ماسک ضد گاز برای مجروح و استفاده از امپول اترپینب تعداد حد اکثر ۳تا در ۱۰ دقیقه
حفاظت:استفاده از ماسک ضد گاز و لباس مخصوص


عامل سمی خون:
علامت اختصاری:CK-AC
حالت فیزیکی:گاز و بدون رنگ با بوی تلخه بام زمینی‌ و ساقه شمعدانی
پایدری:کم
زمان تاثیر:سریع و آنی‌
علأئم اولیه:سوزش در بینی‌ و چش
علأئم بعدی:تنگی نفس زیاد شدن ضربان قالب سرخی زیر نخون اطراف لب گونه و پوست تشنج اغما و مرگ
کمک اولیه:استفاده از مسک برای مجروح و استفاده از امپول استنشاقی امیل نیتریت بار تعداد حد اکثر ۸ تا در ۵ دقیقه یک عدد
حفاظت:چون این عمل فقط از راه دهان و بینی‌ وارد میشود استفاده ازماسک کافی‌ است

عامل تاول زا:
علامت اختصاری:HL-HN-HD
حالت فیزیکی‌:به صورت مایع و بخار چرب و روغنی به رنگ زرد با بوی تند سیر و ماهی گندیده
پایداری:زیاد
زمان تاثیر:چند روز تا چند ساعت
علایم اولیه:محل آلوده پس از ۴ تا ۶ ساعت شروع به سوزوش و خواهرش می‌کند و سرخ رنگ میشود
علایم بعدی:پس از یک تا ۲ روز تاول‌های پر آبی‌ در محل آلوده ظاهر میشوند
تذکر:این عامل اگر وارد چشم شود باعث کوری دائم یا موقت میشود و در صورت چیدن تاول‌های مواد داخل آن‌ها قسمتهای دیگر را آلوده می‌کند
کمک‌های اولیه:در همان ۱تا۲ اول عامل باید از روی پوست بردشود و باید روی محل آلوده پود مخصوص ریخت
حفاظت:استفاده از ماسک و لباس مخصوص

عامل خفه کننده:
علامت اختصاری:CG
حالت فیزیکی‌:گاز بدون رنگ با بوی سبزی تازه
زمان تاثیر:۳تا ۱۲ ساعت
پایدری:کم
علایم اولیه:سردرد تهوع سرگیجه
علایم بعدی:تنگی نفس.کوتاه و دردناک شدن تنفس.احساس خفگی در گلو.خارج شدن پلاسمای خون از دهان تشنج اغما و مرگ!!!!
کمک‌های اولیه:استفاده از ماسک برای مجرو خارج کردن مجروح از منطقه .گرم نگهداشتن بدن مجروح .استراحته کافی‌ و در صورت قطع تنفس ،دادن تنفس مصنوعی دهان به دهان به مجروح
حفاظت:چون این عامل فقط از راه دهان و بینی‌ وارد میشود استفاده از مسک کافی‌ است

/ 0 نظر / 17 بازدید