تانک رزمی عقاب سیاه

 

گفته می شود که سلاح اصلی تانک یک توپ 152 میلیمتری خواهد بود که نسل پنجم سلاح اصلی تانکهای روسی بحساب می آید. البته مدل آزمایشی تانک به این توپ پرقدرت مجهز نشده است و عکسها نیز نشان میدهدکه تانک هنوز از توپ 125 میلیمتری استفاده می نماید. بنظر می رسد که پیکره ی اصلی تانک برپایه بدنه ی اصلاح شده و کشیده تر شده ی تانک T-80U

استوار است که یک جفت چرخ دیگر نیز به آن اضافه شده است.

(APFSDS)

مقاومتی معادل 1000 میلیمتر فولاد دارد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد میتوان تانک جدید را مستحکم ترین تانک جهان دانست.

T-80U بسیار شبیه است ولی پیکره ی کوتاه تری دارد که شناسایی آن توسط دشمن مشکل می نماید. این شباهت احتمال اینکه این تانک جدید مدل بهسازی شده ی تانک T-80U

باشد را تقویت می کند.

T-90

از سوی ارتش روسیه متوقف شده است. گزارشات دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد کاخانجات امسک که مسئول ساخت پروژه ی عقاب سیاه است، از سال 2002 میلادی در معرض ورشکستگی است. با توجه به موارد فوق به نظر می رسد که مشکلات مالی مانع تولید زود هنگام تانک شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید