تصاویر دیدنی از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماها

 

راستش را بخواهید بر خلاف برداشتی که از کلمه "دیوار صوتی" می‌شود، اصلا دیواری در کار نیست که بشود آن را دید.
منظور از "دیوار صوتی" سرعت سیر امواج صوتی بسته به محیطی که در آن حرکت می‌کنند است، نه پرده‌ای واقعی که دماغه هواپیمای جت آن را سوراخ کند.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/cx0blhuokde69q6azlov.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

اما پدیده‌ای بصری که  مشاهده خواهید کرد به علت قطرات آبی است که درمیان دو سطح پرفشار هوا به دام می‌افتند.در شرایط آب و هوایی مرطوب بخار آب می‌تواند بین دو ستیغ امواج صوتی ایجاد بوسیله هواپیمای جت تجمع یابند.
شکستن دیوار صوتی برای اولین بار در تاریخ هوانوردی در 14 اکتبر 1947 بوسیله سرهنگ چارلز ییگر با یک هواپیمای پژوهشی به نام Bell XS-1 که برای سرعت‌های مافوق صوت طراحی شده بود، در امریکا انجام شد.
صوت در سطح دریا در حرارت 15 درجه سانتی‌گراد با سرعت 1223 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.پرواز کردن هواپیما با سرعتی بیش از این صدایی گوش‌خراش ایجاد می‌کند
.

http://www.imageurlhost.com/images/u2mrr0az4bgwj8iom435.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/5idoq5qkbzaor0mt34nx.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/soabp9gr1hwyew00g2ed.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/ipjflyuf5tdcuykuijoz.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/q5gjx77xnfjbxtf3ck.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/tnqmgnulm1ixbhbby8h.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/ukl79uv75kpc3smfspl.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/opa29syatof2a7rd634r.jpg

The image “http://www.imageurlhost.com/images/5skol00f7eoqb57h843t.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/gnknfvdm6ei7p6cr2ami.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/7wocvl8usy49n2cl78t.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/vr8fkah2y74dn8h3d66.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/xbk3mqgoqhn1jsxdu4x.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/q8ygfdm968jty216ita5.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/0gwcifthz8ktkk4v7b6r.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

http://www.imageurlhost.com/images/48bo3mp3c3rfqsbe7wsl.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/xd9sabrqcgd16ajgmn8f.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/49z76lhacu5tealvobz.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/et750mpsmak4xdb48xyp.jpg

http://www.imageurlhost.com/images/u3ok5njtar00idq3byq.jpg

The image “http://www.imageurlhost.com/images/pw1nqjw1p9qvepad5xfh.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/iea34jrbi1vlt1sknnoy.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/1t497iv9nnuj46btvu.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/evzo63xvmd1g8qyi519.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.imageurlhost.com/images/1rm8qd29xgvttplgyw3.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

/ 0 نظر / 3 بازدید