سرباز پارسی

.:هوایی - زمینی - دریایی -تحلیلی:.

آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
15 پست
آذر 88
15 پست
آبان 88
4 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
4 پست
سوخو_25
1 پست
آ_-۱۰
1 پست
f-16_falcon
1 پست
b-1_لنسر
1 پست
tu-160_blackjack
1 پست
ak-47
1 پست
m-16
1 پست